Welkom op onze website...
gratis info over alle verzekeringen!

Wij weten hoe ingewikkeld verzekeringen kunnen zijn...

verzekering informatie

Autoverzekeringen

Een autoverzekering heeft u nodig, wanneer u in een auto wilt rijden. Het is verplicht om uw auto te dekken in burgerlijke aansprakelijkheid. Het is uw keuze of u deze aanvult met de rechtsbijstand, bestuurder, bijstand en omnium.

Te beginnen is er dus de burgerlijke aansprakelijkheid, afgekort tot B.A. Gaat u de openbare weg op met uw auto, dan is deze verzekering verlicht. Het is dus een wettelijke verzekering. Maar wat valt er onder deze B.A.-verzekering? Wanneer het uw schuld is dat een ander schade heeft geleden, zowel op lichamelijk als materieel gebied, dan heeft u de B.A.-verzekering nodig. De schade die u heeft gemaakt aan de ander, wordt dan vergoed. Uw eigen schade wordt niet vergoed. Wanneer u schade heeft veroorzaakt, vergoedt uw maatschappij deze kosten dus. Toch staat er hier ook iets voor uzelf tegenover. Heeft u schade veroorzaakt aan een ander, zal uw bonus-malusgraad stijgen, want inhoudt dat u meer voor uw verzekering moet gaan betalen. Tegenwoordig zijn er steeds meer maatschappijen die streven naar de laagste bonus-malusgraad. Dit is graad -2. Hoe deze maatschappijen dit noemen is: 'Levenslang graad -2'. Om dit vast te kunnen houden, moet u wel rekening houden met enkele voorwaarden. De garantie wordt ingetrokken wanneer:

- U toch betrokken bent bij drie schadegevallen en zelf de fout heeft gemaakt

- Rijden onder dronkenschap, invloed van verdovende middelen, fraude, alcoholintoxicatie, opzettelijke schade en vluchtmisdrijf

- Medische ongeschiktheid tot reiden, wat is vastgesteld door een onafhankelijke instelling

Sinds 1 februari 2002 is er een koninklijk besluit gemaakt over het bonus-malussysteem, dat dit voor de B.A.-auto gaat veranderen. Tot 1 februari 2002 moesten alle Belgische verzekeraars hetzelfde systeem gebruiken. Dit systeem liep van 00 tot 22. Wanneer je een ongeval hebt veroorzaakt, steeg hij met een schaal van 5. Wanneer je een jaar verzekerd was en geen ongeval hebt veroorzaakt, zakte je met 1 punt. Dit was voor degene die zich ging verzekeren prettig, omdat een vergelijking tussen de verzekeringsmaatschappij makkelijk te maken was. Je auto verzekeren wordt dus iets ingewikkelder?

Wat er nu veranderd is vanaf 1 januari 2004 is dat deze bonus-malus regeling niet meer verplicht is voor de verzekeringsmaatschappijen. Hierdoor is het minder eenvoudig om de verzekeringsmaatschappijen te vergelijken. Daarom is het verplicht dat de verzekeringsmaatschappijen duidelijk op papier hebben staan wat de algemene voorwaarden zijn bij desbetreffende verzekeringsmaatschappij. Het is voor de maatschappijen wel verplicht op een 'schade attest' af te leveren. Dit wil zeggen dat ze aangeven welke schades er zijn vergoed, wie deze ongevallen heeft veroorzaakt en de laatste bonus-malusgraad die bekend is van die bestuurder.